Maaston ja ratojen kuvaus

Maasto

Jyry-rastit 2020 suunnistetaan Evitskogissa, Kirkkonummen ja Siuntion kunnissa. Kuntarajat ylittävä maasto on erityisen monipuolinen. Radat kiertävät jylhiä kalliomäkiä ja reheviä notkoja. Havu- ja sekametsää, kivikkoisia rinteitä ja suomaastoakin on tarjolla. Maastossa näkyy myös ihmisen jälki tiheikköjen ja hakkuuaukeiden muodossa. Polkuja ja teitä on kuitenkin vähän. Maastossa on suunnistettu kilpaa viimeksi noin 20 vuotta sitten – yksi rasti on sama silloisten Jyry-rastien kanssa.

Radat

Aikuisten radat tarjoavat täysimittaista suunnistusta alusta loppuun. Hyväkulkuisilla mäntykallioilla suunnistus on vauhdikasta kuten myös notkoissa ja avoimilla rinteillä, etenkin jos alle löytyy vanha karttaan merkitsemätön metsäautotie tai mäyrän polku. Tummalla vihreällä merkityt tiheiköt sekä rinteet, joissa on tuulenkaatamia puita, ovat paikoittain erittäin hidaskulkuisia. Hakkuuaukeiden kulkukelpoisuus vaihtelee ollen pääosin kohtuullista. Radoille on pyritty valitsemaan maaston suunnistuksellisesti parhaat alueet.

Pitkän matkan hengen mukaisesti reitinvalintataito painottuu fysiikan ja rytminvaihtokyvyn ohella. Ratojen pituudet ovat useimmissa sarjoissa sääntöjen alarajoilla. Muutamalla radalla kärki saattaa juosta hieman ohjeaikoja nopeampaa vauhtia.

Lähdöstä 2 lähtevät lasten ja iäkkäimpien sarjojen radat kiertävät aluksi polkurikkaan, tunnelmallisen harjanteen ympäristössä. Alueella on myös jonkin verran eläinten tekemiä uria, joita kartasta ei löydy. Tämän alueen ja kilpailukeskuksen väliin sijoittuu iso suo (Vargmossen), joka on nyt heinäkuun puolivälissä reunoilta märkä, mutta suolla pystyy kyllä kulkemaan. Ratojen loppuosassa maasto on kasvillisuudeltaan selvästi tiheämpää.

Myös kuntorastit lähtevät lähdöstä 2. Sekä kolmen että viiden kilometrin radat on tarkoitettu aikuisille, mutta kolmosen rata sopii myös lasten kanssa yhdessä suunnistettavaksi.

Kartta

Tuore kartta on Arvo Paulinin käsialaa vuosilta 2019 ja 2020. Maaston kuvaus on tarkkaa ja samalla riittävän yleistettyä niin että kartan luku onnistuu kovassakin vauhdissa.

Kesä ei pettänyt tänäkään vuonna – metsätöitä on tehty molempien lähtöjen lähellä. Uudet hakkuut ja metsäkoneiden urat on osittain päivitetty karttaan. Ratojen laatuun ja suunnistettavuuteen metsätyöt eivät onneksi paljoakaan vaikuttaneet.

Huomioitavaa

Varaattehan riittävästi aikaa lähtöihin siirtymiseen. Lähdön 1 ratojen keskivaiheilla on juomarasti.

Ratamestarit toivottavat antoisaa kisaa kaikille!

Kuvia maastosta

Evitskogin jylhiä kalliomäkiä

Reheviä notkoja

Uusi silta

Comments are closed.