Korttelisuunnistukset 12.3.06 Mankkaan suon ympäristössä -
Turvetorvijäkälän kasvupaikka tarkkaan kiertäen

Säätila: kevätaurinkoa sinisen taivaan täydeltä, lämpötila - 9 alkaessa ja - 4,5 lopetettaessa,
tuuli heikkoa, pehmeää pulverilunta puoleen sääreen, mutta polut hyviä juosta

Tuloksia ei ihan auringosta otettu, mutta saattavat pieniä heittoja sisältää.
Mukana oli ilahduttavasti noin 85 henkeä.
Otaniemen läheisyyden vuoksi pisimpien ratojen kartat loppuivat vähän kesken,
mutta kaikki saatiin kuitenkin kartan kanssa metsään.

3 km

Toivo Vanhala   23
Niina Hulkkonen 26
Jarkko Laine            26
Risto Salmela   ei aikaa

6 km
Anu Annus               30
Juhani Tarvainen        31
Lassi Aaltonen  37
Tuomo Toikka    38
Matti Korhonen  38
Reijo Wastimo   39
Johanna Hulkkonen       40
Heidi Arjamaa   40
Antti Rantala           40
Teemu Lindfors  41
Jussi Rajamäki  41
Philip Borg             41
Jesse Laukkarinen       43
Juha Metso              43
Kaija Turku             49
Ville-Raimo Lampinen49
Jouko Reponen   53
Timo Pennanen   59
Kirsi Virolainen-Borg62
Matti Saario            69
Terhen Järven-Kääriäin. 78
Tapani Lindfors ei aikaa
Pentti Nykänen  ei aikaa
Sakari Kauhanen ei aikaa

9 km
Terho Lahtinen  42
Antti Paasikoski        45
Mikael Lamberg  46
Teijo Oksanen   46
Jari Lantela            47
Seppo Paasonen  49
Esa lehto               50
Jouko Karamo    52
Vesa Turku              52
Pärre Långström 54
Jarmo Jumppanen 56
Päivi Saarikoski        57
Heikki Hulkkonen        57
Jari Kekkinen           58
Heimo Jumppanen 59
Toni Hellstedt          60
Erkki Kivistö           60
Tuomo Puustinen 61
Heikki Frilander        61
Reino Hotti             62
Katja Kyckling  63
Misa Kekkinen   65
Kristiina Ahlqvist      67
Heidi Strang            69
Markku Reiman   77
Esko Tuliniemi  78
Sami Kääriäinen 83
Reijo Seitajoki 88
Leena Myllys            ei aikaa
Mikko Kuusisto  ei aikaa

12 km
Antti Harju             55
Simo Martomaa   55
Janne Weckman   55
Kimmo Pajula    58
Anders Åkerman  59
Olli Ranta              61
Roy Parnetti            62
Tatu Piiparinen 63
Visa Väätäinen  63
Tomi Kääriäinen 65
Jussi Leskinen  67
Eljas Supponen  67
Juhani Nippala  74
Jari Kahiala            74
Mika Näpänkangas        76
Heino Tiittanen 78
Lauri Kleemola  82
Markku Karttunen        85
Tiina Kivimäki  87
Hanna Ruhanen   87
Marjo Koistinen 101
Kai Salminen            110
Arja Niskanen   113
Tuomas Mattila (oma)    (52)
Jani Virta              ei aikaa